OVER KLEEN4CARE

 

Wie zijn wij?

Kleen4Care biedt actieve, creatieve en uitdagende begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedrags- of ontwikkelingsproblemen. Denk hierbij aan autisme, ADHD of angst- en gedragsstoornissen. Samen met begeleiders werken wij onder andere aan het stimuleren van sociaal emotionele ontwikkeling, praktische vaardigheden en zelfredzaamheid. 

 

Iedereen heeft het recht om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Voor kinderen en jongvolwassenen met een ontwikkelingsstoornis is dit vaak niet zo vanzelfsprekend als voor anderen.

 

Kleen4Care wil door het bieden van de juiste begeleiding bijdragen aan het zo optimaal mogelijk ontwikkelen van deze doelgroep. Met als doel dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk functioneert in de maatschappij.

 

Het zorgaanbod van Kleen4Care is:

Wat doen wij?

Kleen4Care biedt op een unieke wijze begeleiding aan kinderen vanuit een vaste locatie met een huiselijke sfeer. Onze cliënten worden voor de start van de begeleiding thuis of van school opgehaald en na de begeleiding weer thuis afgezet. De thuissituatie wordt ontlast, doordat de kinderen buitenshuis begeleiding ontvangen. Het vervoer heeft Kleen4Care in eigen beheer, hierdoor is er dagelijks contact tussen begeleider en ouders/verzorger. 

 

Cliënten worden met regelmaat begeleid, waardoor de begeleiders een goede (vriendschappelijke) band opbouwen met het kind. Dit alles vindt plaats in een uitdagende en prettige omgeving. De begeleiding kan individueel of samen met leeftijdsgenoten plaatsvinden, zowel na schooltijd, in de weekenden (zondag uitgesloten), avonden en in de vakanties. 

 

Vanuit onze vaste locatie bedenkt de begeleider samen met de cliënt leuke en leerzame activiteiten. Daarnaast helpen wij ook mee aan het ontwikkelingen van de zelfstandigheid van het kind. Dit doen wij door cliënten deel te laten nemen aan dagelijkse bezigheden zoals: koken, boodschappen doen en andere huishoudelijke taken. De kwaliteit van de zorg heeft de hoogste prioriteit en dat kan volgens ons alleen wanneer de cliënt centraal staat. De zorg wordt altijd afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt en zijn of haar leefomgeving. Er wordt gekeken naar de persoonlijke match tussen begeleider en kind. Ook een goede afstemming met de overige zorgverleners, de school en de familie van de cliënt is essentieel om begeleiding op maat te bieden. Door het bieden van de juiste begeleiding kunnen de kinderen en jongvolwassenen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en integreren in de samenleving.

 

Ook zien wij steeds vaker dat kinderen niet meer naar school kunnen. Ook deze ouders en kinderen helpen wij bij het vinden van een passende manier van onderwijs. Wij zoeken naar een manier van leren en concentreren die werkt voor de cliënt. 

Voor wie?

De doelgroep van Kleen4Care bestaat uit kinderen en jongeren met ontwikkelings-en gedragsproblemen in de leeftijdscategorie 6 tot 18 jaar. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen met autisme, ADHD of angst- en gedragsstoornissen.

Bewegen naar balans

In deze tijd van binnenshuis vermaak zoals televisiekijken en computerspelletjes spelen bewegen kinderen vaak te weinig. Het meest in het oog springende gevolg daarvan is dat ze te zwaar worden. Tegelijkertijd heeft te weinig bewegen een hoop andere lichamelijke nadelen.

 

Daarom is bewegen en sporten een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse begeleiding. Sporten helpt bij de ontwikkeling van motoriek en zelfvertrouwen. Daarnaast is het een manier om cliënten uit te dagen en te triggeren. De sporten die wij beoefenen zijn vaak individueel waardoor er geen winnaar of verliezer is en iedereen op zijn eigen niveau de sport kan beoefenen. Er wordt in de zomer veel gesurft. ​

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Kleen4Care is SKJ geregistreerd. De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing. Je bent verplicht om je te registreren bij de SKJ als je op hbo-niveau of hoger werkt in de jeugdhulpverlening. SKJ registreert alleen professionals die voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid.

KIWA

Per 15 april 2020 is Kleen4Care B.V. NEN-en-ISO 9001:2015 gecertificeerd.

SKJ-logo-e1531745141971.png
Kiwa.png