MISSIE EN VISIE

 

Missie: waar staan we voor

Kleen4Care is een professionele en toegankelijke organisatie die actieve, creatieve en uitdagende begeleiding biedt aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met gedrags- en of ontwikkelingsproblemen. Kleen4Care staat voor continuïteit. Kleen4Care vindt het dan ook belangrijk dat er een vast team aan begeleiders is. Kinderen worden met regelmaat begeleid waardoor de begeleiders een goede (vriendschappelijke) band op kunnen bouwen met het kind. Dit alles vindt plaats in een uitdagende en prettige omgeving.

 

Samen met begeleiders werken wij aan het stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling, praktische vaardigheden en zelfredzaamheid. De begeleiding heeft als doel om de ontwikkeling van onze cliënten zodanig te stimuleren dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

 

Visie: waar gaan we voor

Iedereen heeft het recht om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Jezelf te mogen zijn en je eigen dromen en doelen te kunnen nastreven. Voor kinderen en jongvolwassenen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen is dit vaak niet zo vanzelfsprekend als voor anderen.

De kwaliteit van de zorg heeft de hoogste prioriteit en dat kan alleen wanneer de cliënt centraal staat. Door het bieden van begeleiding op maat wil Kleen4Care bijdragen aan het zo optimaal mogelijk ontwikkelen van deze doelgroep, met als doel het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

Uitgangspunten voor begeleiding op maat binnen Kleen4Care:

 • Er wordt gekeken naar persoonlijke match tussen begeleider en kind.

 • Kinderen worden met regelmaat begeleid, waardoor de begeleiders een goede (vriendschappelijke) band opbouwen met het kind.

 • Begeleiding vindt plaats vanuit onze vaste locatie in Voorhout.

 • Het vervoer heeft Kleen4Care in eigen beheer, hierdoor is er dagelijks contact tussen begeleider en ouders/verzorger. 

 • Flexibele inzetbaarheid.

 • Samenwerking met alle betrokken hulpverleners rondom de cliënt.

 • Goede afstemming vindt plaats met overige zorgverleners, school en familie van de cliënt. 

 • Bewegen en sporten is een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse begeleiding.

 • Voor iedere cliënt wordt een persoonlijk doelenplan opgesteld

 • Begeleiding voor verschillende doelgroepen: zowel begeleiding voor thuiszitters, als buitenschoolse begeleiding.

 • Een eigen klaslokaal van de Leo Kannerschool op de bovenetage van Kleen4Care om onderwijs op maat aan te kunnen bieden.