ONDERWIJS OP MAAT

Samenwerking Kleen4Care en Leo Kannerschool

Kleen4care vindt het belangrijk dat ieder kind passend onderwijs krijgt. Het komt regelmatig voor dat kinderen thuiszitten, omdat er geen passende onderwijsplek is voor het kind. Speciaal voor deze thuiszitters zijn Kleen4Care en de Leo Kannerschool SO een samenwerking aangegaan om een combinatie van zorg en onderwijs op maat te creëren. Het streven is om per september 2019 te starten.

Doel van de samenwerking

Kleen4Care gaat deze samenwerking met de Leo Kannerschool SO aan om zowel zorg als onderwijs op maat aan te kunnen bieden. De zorg en het onderwijs zullen twee losstaande aspecten blijven, maar zullen wel nauw met elkaar gaan samenwerken. Het overkoepelend doel is om deze kinderen op een verantwoorde manier voor te bereiden op terugkeer naar een groepssetting binnen een school. Dit houdt in dat het kind nauwlettend gevolgd wordt door de Leo Kannerschool SO op het gebied van schoolse vaardigheden, cognitieve vaardigheden en belastbaarheid. Hierbij wordt geregeld geëvalueerd in hoeverre en/of wanneer het kind klaar is voor de doorstroom naar een groepssetting binnen een school.

 

Waar en hoe vindt de scholing plaats?

Deze nieuwe samenwerking houdt in dat er een klas van de Leo Kannerschool SO op de bovenetage van Kleen4Care zal gaan starten. In het klaslokaal op locatie zal een leerkracht van de Leo Kannerschool SO lesgeven. Tijdens de lesmomenten zal er altijd een begeleider vanuit Kleen4Care aanwezig zijn in de klas. De Leo Kannerschool SO zal werken aan de schoolse en cognitieve vaardigheden van de leerling. De begeleiding vanuit Kleen4Care richt zich op de emotionele en sociale vaardigheden van de leerling. Er zal gebruikt worden gemaakt van digitaal lesmateriaal. Dit betekent dat ieder kind zijn lesstof op een laptop aangeboden krijgt. Met digitaal lesmateriaal kunnen alle leerlingen les krijgen op hun eigen niveau. De lessen kunnen namelijk op maat gemaakt worden. De leerkracht zal ondersteund worden door de onderwijskundig begeleider en orthopedagoog van de Leo Kannerschool SO. Daarnaast zullen zij de ontwikkeling van de leerlingen monitoren.

 

Voor wie is de scholing bedoeld?

Deze samenwerking en vorm van onderwijs is bedoeld voor leerlingen die niet in staat zijn onderwijs te volgen in een groepssetting op een school. De leerlingen zijn leerbaar, maar hun belastbaarheid laat het niet toe te profiteren van onderwijs binnen een volledige onderwijssetting met als gevolg dat zij thuiszitters zijn. Denk hierbij aan leerlingen die bijvoorbeeld door hun prikkelgevoeligheid niet in een groep kunnen functioneren. Gezien hun beperkte belastbaarheid zijn de leerlingen niet in staat een volledige schoolweek met onderwijs bezig te zijn waardoor het aantal onderwijsuren ook in de klas op locatie Kleen4Care terug gebracht moet worden.

 

De Prof Dr. Leo Kanner onderwijsgroep

De Prof Dr. Leo Kanner onderwijsgroep is een scholengroep die bestaat uit vijf scholen voor speciaal onderwijs. Er wordt onderwijs geboden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op een speciale lesplek. Drie van de locaties zijn gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis.

© 2017 Kleen4care created by NIKKdesign

  • w-facebook

Bel ons: 06-53257473   /  info@kleen4care.nl /  ’s-Gravendamseweg 50 2215 TE, Voorhout