ONZE WERKWIJZE

Aanmelden

Wilt u een cliënt aanmelden? Dit kan via het kopje aanmelden. Hier vult u een aanmeldformulier in. Binnen vijf werkdagen wordt er contact met u opgenomen.

 

Kennismakingsgesprek

Wanneer uit de gegevens van het aanmeldformulier blijkt dat de cliënt past binnen de doelgroep van Kleen4Care wordt er een kennismakingsgesprek met u ingepland.

Tijdens dit contactmoment wordt er gekeken of Kleen4Care een passende plaats voor de cliënt zou kunnen zijn. Ook wordt er samen met u een risico-inventarisatie lijst ingevuld.

 

Intakeformulier

Wanneer Kleen4Care mogelijk een passende plek zou kunnen zijn, kunt u een intakeformulier invullen. In het intakeformulier geeft u onder andere aan wat de hulpvraag is van de cliënt en andere informatie zoals NAW-gegevens. Het intakeformulier mag u per mail (aanmelden@kleen4care) of per post terugsturen. Met de gegevens uit het intakeformulier wordt de cliënt op de wachtlijst geplaatst. 

Wanneer er zicht is op plaatsing, wordt er een intakegesprek ingepland. Dit gesprek vindt plaats op de locatie van Kleen4Care. Tijdens dit gesprek zijn zowel de wettelijk vertegenwoordigers van de cliënt als de cliënt zelf welkom!

Tijdens het intakegesprek kan de cliënt en indien wenselijk de ouders/vertegenwoordigers, zijn/haar wensen met betrekking tot de begeleiding en het resultaat hiervan kenbaar maken. Vervolgens zal besproken worden wat Kleen4Care kan betekenen en zal er dieper worden ingegaan op de persoonlijke situatie van de cliënt.

Zorgplan

Na de intake wordt er aan iedere cliënt een zorgcoördinator gekoppeld. De zorgcoördinator is eindverantwoordelijke over het zorgproces. De zorgcoördinator stelt het concept zorgplan op met daarin hoofddoelen, afspraken en werkdoelen. Daarnaast wordt er in het zorgplan een plan van aanpak beschreven met daarin de structuur van de begeleiding en hoe er daadwerkelijk aan de doelen wordt gewerkt. Dit zorgplan wordt (indien wenselijk) afgestemd met andere hulpverleners.

Wanneer de cliënt en zijn/haar wettelijk vertegenwoordigers akkoord gaan met het zorgplan, wordt het zorgplan geactiveerd.

Daarnaast wordt er tweevoudig een zorgovereenkomst opgesteld tussen de wettelijk vertegenwoordigers en Kleen4Care. Deze wordt ondertekend opgestuurd naar de sociale verzekeringsbank. 

Begeleiding

Zodra het zorgplan gereed is, wordt de cliënt zorgvuldig aan een begeleider gekoppeld. Hierbij wordt uiteraard gekeken welke begeleider het beste bij het kind past. Zowel de kennis waarover de begeleider beschikt alsmede een goede persoonlijke match tussen de begeleider en de cliënt zijn hierbij van belang.

 

Na twee maanden wordt er een evaluatiemoment ingepland met de zorgcoördinator, de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de cliënt en de cliënt zelf. Tijdens deze evaluatie wordt er besproken hoe de eerste twee begeleidingsmaanden zijn verlopen, of de cliënt op zijn/haar plek zit bij Kleen4Care en of er eventueel nog aanpassingen nodig zijn in de gemaakte afspraken rondom het zorgplan.

Verder is er twee keer per jaar een evaluatiemoment met de begeleider(s), de cliënt, de ouders/vertegenwoordigers van de cliënt en de behandelaar. Op deze manier wordt de voortgang bijgehouden, worden eventuele problemen tijdig onderkend en kunnen de doelen uit het zorgplan en de inzet van de begeleiding worden bijgesteld. Naast een goede afstemming met de behandelaar, onderhouden wij zo nodig ook contact met de school van de cliënt om de begeleiding zo goed mogelijk aan te laten sluiten en problemen te ondervangen.

Tarieven

De begeleiding bij Kleen4Care kan alleen betaald worden vanuit persoonsgebonden budgetten (PGB’s). Met een PGB kunt u zelf zorg inkopen. De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. U vraagt het PGB aan bij de gemeente. De SVB betaalt vervolgens de zorgverlener uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 

  • U moet duidelijk motiveren waarom u een PGB voor uw kind wilt en waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente kijkt of een PGB bij u past.

  • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt voor uw kind.

NEEM CONTACT OP:
(0252) 508090