ONZE WERKWIJZE

Intakegesprek

Voorafgaand aan de begeleiding begint Kleen4care bij iedere nieuwe cliënt altijd met een intakegesprek samen met ouder en kind. Tijdens dit intakegesprek kan de cliënt en indien wenselijk de ouders/vertegenwoordigers, zijn/haar wensen kenbaar maken. Vervolgens zal besproken worden wat Kleen4care kan betekenen en zal er dieper worden ingegaan op de persoonlijke situatie.

 

 

Doelenplan

Na de intake wordt er een doelenplan opgesteld met daarin de hoofddoelen, afspraken en werkdoelen. Daarnaast wordt er in het doelenplan een plan van aanpak beschreven met daarin de structuur van de begeleiding en hoe er daadwerkelijk aan de doelen wordt gewerkt. Dit doelenplan wordt (indien wenselijk) afgestemd met andere hulpverleners.

Begeleiding

Zodra het doelenplan gereed is, wordt de cliënt zorgvuldig aan een begeleider gekoppeld. Hierbij wordt uiteraard gekeken welke begeleider het beste bij het kind past.  Zowel de kennis waarover de begeleider beschikt alsmede een goede persoonlijke match tussen de begeleider en de cliënt zijn hierbij van belang.

 

Er zijn regelmatig evaluatiemomenten met de begeleider(s), de cliënt, de ouders/vertegenwoordigers van de cliënt en de behandelaar. Op deze manier wordt de voortgang bijgehouden, worden eventuele problemen tijdig onderkend en kunnen de doelen uit het doelenplan en de inzet van de begeleiding worden bijgesteld.

 

Naast een goede afstemming met de behandelaar, onderhouden wij zo nodig ook contact met de school van de cliënt om de begeleiding zo goed mogelijk aan te laten sluiten en problemen te ondervangen.

Tarieven

De begeleiding bij Kleen4care kan alleen betaald worden vanuit persoonsgebonden budgetten (PGB’s). Met een PGB kunt u zelf zorg inkopen. De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. U vraagt het PGB aan bij de gemeente. De SVB betaalt vervolgens de zorgverlener uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 

  • U moet duidelijk motiveren waarom u een PGB voor uw kind wilt en waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente kijkt of een PGB bij u past.

  • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt voor uw kind.

NEEM CONTACT OP:

06-53257473

© 2017 Kleen4care created by NIKKdesign

  • w-facebook

Bel ons: 06-53257473   /  info@kleen4care.nl /  ’s-Gravendamseweg 50 2215 TE, Voorhout