ONS ZORGAANBOD

 

Begeleiding voor thuiszitters

Leerlingen die niet meer naar school gaan worden thuiszitters genoemd. Denk hierbij aan kinderen die door overprikkeling geen klassikale lessen kunnen volgen of kinderen die geen hele schooldagen aan kunnen. Kinderen die niet meer naar school gaan komen vaak in een sociaal isolement en hebben een behoorlijke deuk opgelopen in hun zelfvertrouwen. Wij willen deze kinderen tijdens onze begeleiding positief benaderen om weer succeservaringen op te doen, zodat ze weer zelfvertrouwen opbouwen in een veilige omgeving. In samenwerking met de school, ouders, samenwerkingsverband, leerplichtambtenaar en Jeugd- en Gezinsteams wordt er gekeken naar geschikte vervolgstappen met het doel terugkeer naar school mogelijk te maken.

Scholing in samenwerking met de Leo Kannerschool 

Kleen4Care en de Leo Kannerschool zijn een samenwerkingsverband aangegaan om een combinatie van zorg en onderwijs op maat te creëren. Voor meer informatie over het doel van de samenwerking, de werkwijze en de doelgroep klik op deze link. 

Buitenschoolse begeleiding

Het is voor kinderen en jongeren met een vorm van autisme, ADHD of andere gedragsproblematiek vaak moeilijk om na schooltijd een passende plek te vinden, met voldoende aandacht en begeleiding. Voor schoolgaande kinderen en jongeren die behoren tot deze doelgroep biedt Kleen4Care de mogelijkheid tot buitenschoolse begeleiding. Deze begeleiding wordt gekenmerkt door sport (laagdrempelig) en actief bezig te zijn in de natuur. Sporten geeft kracht, betekent grenzen verleggen, plezier hebben en andere kinderen leren kennen. De kinderen starten en eindigen de begeleiding altijd op onze vaste locatie met een huiselijke setting op de ‘S-Gravendamseweg 50. Er wordt samen met een begeleider gewerkt aan onder andere sociaal emotionele vaardigheden, zelfregulatie, zelfredzaamheid, motorische vaardigheiden en communicatieve vaardigheden.  

Op weg naar zelfstandigheid

Speciaal voor jongeren die op gebied van zelfredzaamheid meer willen leren, biedt Kleen4Care individuele begeleiding aan waarin de nadruk ligt op het bevorderen van zelfstandigheid. Het doel van deze vorm van begeleiding is om de stap naar (zelfstandig) deelnemen in de maatschappij te verkleinen. Er kan tijdens de begeleidingsmomenten aan meerdere doelen gewerkt worden: taken in en rondom het huishouden, voeding, omgaan met geld, EHBO en bijvoorbeeld reizen met het openbaar vervoer.

 

Vakantie activiteiten

Tijdens vakanties of vrije dagen worden er naast de reguliere begeleiding twee activiteiten aangeboden bijvoorbeeld een surfles of sportmiddag. Naast deze activiteiten lopen de andere vakantie begeleidingsmomenten door zoals u van ons gewend bent. De wettelijk vertegenwoordiger kan zijn/haar kind per mail inschrijven voor deze activiteiten. De activiteiten vallen onder reguliere individuele begeleiding. Uw kind wordt net zoals normale begeleidingsmomenten opgehaald en thuisgebracht. Per activiteit zijn er een maximum aantal plekken, helaas geldt hiervoor wel de regel vol=vol.

Download hier de brochure voor de vakantieactiviteiten zomer 2020