ONS ZORGAANBOD

 

Begeleiding voor thuiszitters

Leerlingen die niet meer naar school gaan worden thuiszitters genoemd. Denk hierbij aan kinderen die door overprikkeling geen klassikale lessen kunnen volgen of kinderen die geen hele schooldagen aan kunnen. Kinderen die niet meer naar school gaan komen vaak in een sociaal isolement en hebben een behoorlijke deuk opgelopen in hun zelfvertrouwen. Wij willen deze kinderen tijdens onze begeleiding positief benaderen om weer succeservaringen op te doen, zodat ze weer zelfvertrouwen opbouwen in een veilige omgeving. In samenwerking met de school, ouders, samenwerkingsverband, leerplichtambtenaar en Jeugd- en Gezinsteams wordt er gekeken naar geschikte vervolgstappen met het doel terugkeer naar school mogelijk te maken.

Buitenschoolse begeleiding

Het is voor kinderen en jongeren met een vorm van autisme, ADHD of andere gedragsproblematiek vaak moeilijk om na schooltijd een passende plek te vinden, met voldoende aandacht en begeleiding. Voor schoolgaande kinderen en jongeren die behoren tot deze doelgroep biedt Kleen4Care de mogelijkheid tot buitenschoolse begeleiding. Deze begeleiding wordt gekenmerkt door sport (laagdrempelig) en actief bezig te zijn in de natuur. Sporten geeft kracht, betekent grenzen verleggen, plezier hebben en andere kinderen leren kennen. De kinderen starten en eindigen de begeleiding altijd op onze vaste locatie met een huiselijke setting op de ‘S gravendamseweg 50. Er wordt samen met een begeleider gewerkt aan de sociaal emotionele vaardigheden, zelfregulatie, zelfredzaamheid, motorische vaardigheiden en communicatieve vaardigheden. 

Scholing in samenwerking met de Leo Kannerschool 

Kleen4Care en de Leo Kannerschool zijn een samenwerkingsverband aangegaan om een combinatie van zorg en onderwijs op maat te creëren. Voor meer informatie over het doel van de samenwerking, de werkwijze en de doelgroep klik op onderstaande link.

© 2017 Kleen4care created by NIKKdesign

  • w-facebook

Bel ons: 06-53257473   /  info@kleen4care.nl /  ’s-Gravendamseweg 50 2215 TE, Voorhout